"Weź głęboki oddech, jesteś w bezpiecznym miejscu"

"Opracowana platforma zapewni łatwy dostęp do treści, zasobów, narzędzi MinBP oraz będzie zawierała koncepcje grywalizacji. Aby włączyć obsługę ekranu, ekran, naciśnij Ctrl+Alt+Z. Aby uzyskać informacje o skrótach klawiszowych, naciśnij Ctrl+ukośnik."

  • Artboard – 2

MindLiven

Trening Uważności w Naturze za pośrednictwem środowisk wirtualnych.

Praktyki oparte na Uważności w Naturze wyrażają pozytywny wpływ treningu opartego na uważności na uczenie się emocjonalne i społeczne, co z kolei pozytywnie wpływa na 5 obszarów kompetencji

Umiejętności w relacjach

Samoświadomość

Samozarządzanie

Świadomość społeczna

Odpowiedzialność

  • Ellipse 13

Grupa docelowa

Odbiorcami docelowymi są pracownicy i menedżerowie małych i średnich firm jako odbiorcy końcowi i główni beneficjenci. Cel pomocy ich życiu osobistemu i zawodowemu poprzez uważność.

Ponadto, grupą docelową są trenerzy VET, konsultanci HR i BHP, którzy otrzymają innowacyjne narzędzia do oceny sytuacji ich słuchaczy i klientów, stowarzyszenia zawodowe, które odgrywają aktywną rolę w trwałości i utrzymaniu wyników projektu MINDLIVEN oraz, decydenci organizacyjni ds. zdrowia i jednostki publiczne na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim w celu przekonania i uświadomienia im potrzeby podjęcia właściwych działań.