Firma

Powszechne występowanie stresu i jego koszty w krajach europejskich zostały podkreślone przez kilka instytucji i badaczy. Koszt WRS (Stres związany z pracą) w UE-15 w 2014 r. oszacowano na 26,47 mld EUR. Koszty dotyczą głównie:
– strat produktywności;
– opieki zdrowotnej i kosztów leczenia.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w szkoleniu „Uważność w naturze”, może to pomóc obniżyć koszty WRS, a Ty i ludzie w Twojej firmie odczujecie korzyści płynące z praktyk „uważności w naturze”. Zwiększona produktywność i zdrowa siła robocza są dobre dla firmy i dla społeczeństwa.

Ponadto:
Wymóg prawny: Dyrektywy Europejskie i przepisy krajowe w UE obejmują ocenę stresu i jego zapobieganiu jako obowiązek organizacji;
Wymóg etyczny: jedną z najbardziej podstawowych, powszechnie akceptowanych zasad etycznych jest „nie szkodzić” innym. W miejscu pracy oznacza to dbanie o zdrowie pracowników i zapobieganie stresowi w pracy.

To szkolenie umożliwi Ci:
– uzyskać sugestie, jakie działania podjąć, aby pomóc w radzeniu sobie z WRS;
– da możliwość uzyskania informacji zwrotnej na temat postrzeganej sytuacji w Twojej firmie (jeśli jesteś zainteresowany);
– być w stanie poprawić opiekę organizacyjną postrzeganą przez pracowników, a tym samym podnieść rangę swojej firmy, stosując innowacyjne narzędzia przeciwdziałające stresowi związanemu z pracą, takie jak uważność w naturze.

Facylitator to osoba, która prowadzi czynności ewaluacyjne i wspiera pracodawców oraz pracowników w procesie uczenia się, skierowanego na zmniejszenie stresu, poprawę samopoczucia i produktywności. Aby rozwiać wątpliwości, dowiedzieć się więcej o platformie oraz podzielić się własnym doświadczeniem z innymi osobami pełniącymi rolę Facylitatora, powstała Wirtualna Społeczność Facylitatora. Jest to sieć moderatorów oparta na otwartym forum do debaty, dzielenia się doświadczeniami i angażowania ludzi na całym świecie!

Facylitator to osoba, która prowadzi pracowników i organizację w procesie uczenia się na rzecz zmniejszenia stresu i poprawy uważności w praktyce oraz uważności opartej na naturze w środowisku pracy.

Najlepiej rolę facylitatora mogą rozwinąć osoby z Działu Zasobów Ludzkich. Taką rolę mogą pełnić również pracodawcy, menedżerowie, właściciele i kierownicy liniowi z małych i średnich firm, po ukończeniu szkoleń oferowanych przez platformę. Moderatorem może być również specjalista ds. BHP lub przedstawiciel pracowników ds. BHP.

Społeczność facylitatorów to forum utworzone przez wszystkich facylitatorów, na którym mogą oni dyskutować o wdrażaniu programu w swoich firmach i ewentualnie dyskutować niektóre wyniki, trudności czy wątpliwości.

Facylitator powinien zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą stresu, uważności w praktykach opartych na przyrodzie oraz zarządzania platformą Mindliven. Ponadto platforma oferuje narzędzia do zaprojektowania i przeprowadzenia oceny ryzyka oraz sposobu interpretacji tych danych w celu opracowania planu działania.

UCZESTNICZYSZ JAKO FIRMA – INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WELLNESS W PRACY CZĘŚĆ OCENY

Ta część instrukcji jest przeznaczona dla „facylitatorów”. Facylitator to osoba, która prowadzi pracowników i organizację w procesie uczenia się w celu zmniejszenia stresu i poprawy uważności w praktykach opartych na naturze w środowisku pracy. Osoby z Działu Zasobów Ludzkich najlepiej mogą rozwinąć tę rolę. Jednak taką rolę mogą pełnić również pracodawcy, menedżerowie, właściciele i kierownicy liniowi z małych i średnich firm, po ukończeniu szkoleń oferowanych przez platformę.

Dziękujemy za podjęcie się roli facylitatora dla Twojej firmy!
W tej krótkiej części chcemy wyjaśnić, jak działa to szkolenie i jak działa ewaluacja, czyli kwestionariusze, które będziecie wypełniać!
Projekt „Mindfulness-in-Nature Based Training through Virtual Environments” (MINDLIVEN) ma na celu dostarczenie innowacyjnego rozwiązania do zarządzania stresem związanym z pracą. Projekt ma na celu zapewnienie treningu opartego na uważności w środowisku naturalnym z wykorzystaniem środowisk wirtualnych.

Platforma składa się z lekcji wideo, które obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.
Przed rozpoczęciem lekcji wideo pracownik/pracownik zostanie zapytany o poziom stresu w miejscu pracy, stopień zaznajomienia się z praktykami medytacyjnymi, jaki rodzaj relacji ma z otaczającym nas światem przyrody; niektóre pytania mają na celu zmierzenie poziomu postrzeganej regeneracji w miejscu pracy, a inne pytania mają na celu zbadanie życia emocjonalnego jednostki, a więc tego, w jaki sposób kontroluje ona swoje emocje, zarządza nimi i je reguluje. Część kompilacji kwestionariusza zajmie około 25 minut.

Aby uczestniczyć jako firma, należy złożyć wniosek o kod firmy MINDLIVEN, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: mindliven@fundacjamis.org.pl z następującym tematem: „Kod firmy MINDLIVEN”.
Udzielane odpowiedzi są całkowicie ANONIMOWE. Aby to zapewnić, pracownicy proszeni są o wprowadzenie dwóch kodów: osobistego, wygenerowanego przez nich samych na podstawie ogólnych danych osobowych, które dana osoba zna, oraz kodu firmy MINDLIVEN, który otrzymają.

Jeśli ze względu na dobro organizacji Twoja firma jest zainteresowana dostępem do odpowiedzi swoich pracowników/pracowników, należy koniecznie wysłać prośbę pocztą elektroniczną na adres mindliven@fundacjamis.org.pl z następującym tematem „MINDLIVEN – dane korporacyjne”.

Dane zostaną ujawnione w formie zbiorczej. Jeśli pracownicy/pracownicy Twojej firmy, którzy uczestniczyli, mają NIE więcej niż 4 lata, dane nie mogą zostać ujawnione, aby zapewnić anonimowość.

Dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczni za udział!