Rezultaty

Opracowana platforma, która zapewni łatwy dostęp do treści, zasobów, narzędzi MinBP oraz będzie zawierała koncepcje grywalizacji.

Opis

Zawartość MINDLIVEN MiNBP

Ten wynik zapewnia kontekst dla projektu. Bardziej wyraźnie określi wyzwania i problemy, które ma rozwiązać projekt, poprzez opracowanie nowego zestawu kursów i treści mających na celu umożliwienie mikroprzedsiębiorcom i MŚP opracowywanie i wdrażanie planów radzenia sobie ze stresem w pracy za pośrednictwem MiNBP.

Platforma online MINDLIVEN MiNBP

Niniejszy rezultat dotyczy zaprojektowania i rozwoju internetowej platformy MiNBP z narzędziami komunikacyjnymi i dodatkowymi zasobami (np. aplikacja na Androida i iOS ułatwiająca dostęp do platformy i treści) w celu ułatwienia transferu nauki do miejsca pracy, ale także stworzenia społeczności wsparcia użytkowników MiNBP. Narzędzie będzie oparte na informacjach o zawartości IO1 MiNBP, aby móc określić wymagania.

Raport Polityki MINDLIVEN

Ten rezultat będzie podbudową dla planu zrównoważonego rozwoju i eksploatacji MINDLIVEN w dłuższej perspektywie. Partnerzy przygotują raport dotyczący polityki zawierający jasne zalecenia dotyczące dalszego rozwoju i stosowania koncepcji MINDLIVEN oraz narzędzi do zarządzania i ograniczania ryzyka i wpływu stresu w pracy. Raport określi ekonomiczne i społeczne korzyści z rozszerzenia projektu MINDLIVEN na szerszą europejską publiczność.