Tło

Celem projektu Trening Uważności w Naturze za pośrednictwem środowisk wirtualnych (MINDLIVEN) jest dostarczenie innowacyjnego rozwiązania radzenia sobie ze stresem związanym z pracą.

Uczenie się społeczne i emocjonalne

W ciągu ostatnich dziesięcioleci coraz częściej uznawano, że uczenie się społeczne i emocjonalne (Social and Emotional Learning – SEL) ma wpływ na takie obszary kompetencji, jak samoświadomość, samozarządzanie, świadomość społeczna, umiejętności nawiązywania relacji i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Trening uważności to multimodalna interwencja oparta na zasadach psychologii pozytywnej, z centralnym naciskiem na umiejętności umożliwiające skuteczniejsze radzenie sobie i redukcję stresu.
Zastosowanie praktyk opartych na uważności (Mindfulness-Based Practices – MBP) zostało wzmocnione wynikami badań ewaluacyjnych, które zazwyczaj wskazują na pozytywną skuteczność MBP w zakresie SEL

Wyniki badań

Równolegle wyniki badań pokazują, że kontakt ze środowiskiem naturalnym wzbudza pozytywne emocje i regenerację stresu oraz poprawia zgodność z treningiem uważności, czyniąc go bardziej efektywnym. W związku z tym coraz większą uwagę zwraca się na rolę przyrody w miejscu pracy, a istniejąca teoria i badania sugerują, że kontakt z naturą można uznać za strategię w miejscu pracy mającą na celu zmniejszenie stresu, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i ogólnego samopoczucia.

MiNBP może przynieść korzyści pracownikom w zakresie systematycznego podejścia do SEL, w szczególności biorąc pod uwagę perspektywę ram pięciu obszarów kompetencji.

Zawartość MiNBP

W ramach projektu powstanie zestaw treści MiNBP wspieranych przez internetową platformę MiNBP z narzędziami komunikacyjnymi i dodatkowymi zasobami (np. aplikacja na Androida i iOS ułatwiająca dostęp do platformy i treści) ułatwiającymi przenoszenie nauki do miejsca pracy, ale także by stworzyć społeczność wsparcia użytkowników MiNBP.

To e-środowisko podniesie świadomość problemu i umożliwi właścicielom, menedżerom i decydentom planowanie i łagodzenie występowania i negatywnych skutków stresu związanego z pracą.