Πάρτε μια βαθιά αναπνοή,
βρίσκεστε σε ασφαλές μέρος

Η πλατφόρμα παρέχει εύκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη της Ενσυνειδητότητας που βασίζεται στην επαφή με τη Φύση, σε ασκήσεις όπως και σε διαδραστικά εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων και μάθησης στο διαδίκτυο.

  • Artboard – 2

MindLiven

Ενσυνειδητότητα στη φύση μέσα από εικονικά περιβάλλοντα.

Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας στη φύση παρουσιάζουν τη θετική επίδραση της εκπαίδευσης με βάση τη ενσυνειδητότητα στη συναισθηματική και κοινωνική μάθηση, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει θετικά τους 5 τομείς ικανότητας.

Δεξιότητες πάνω στις σχέσεις

Αυτογνωσία

Αυτο-διαχείριση

Κοινωνική ευαισθητοποίηση

Υπευθυνότητα

  • Ellipse 13

Ομάδες στόχου

Οι ομάδες στόχου του προτεινόμενου έργου είναι εργαζόμενοι και διευθυντές/μάνατζερς  μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως τελικοί καταναλωτές και κύριοι ωφελούμενοι. Επιδίωξη αποτελεί η παροχή υποστήριξης για βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους μέσω της ενσυνειδητότητας.

Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει σε εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), σε συμβούλους Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και υπεύθυνους Υγιεινής και Ασφάλειας με την παροχή καινοτόμων εργαλείων για την αξιολόγηση των εργασιακών συνθηκών, καθώς και σε επαγγελματικές ενώσεις, για την προώθηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου MINDLIVEN. Τέλος, θα γίνουν επαφές με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και κυβερνητικούς φορείς σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενημερωθούν για την ανάγκη για πιο άμεσες ενέργειες.