Εργάτες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παύση για επικέντρωση σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παρατήρηση άγχους σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Συνειδητή χαλάρωση σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ: Παύση για επικέντρωση στη φύση

ΣΥΝΤΟΜΗ: Συνειδητή χαλάρωση στη φύση

Μάθημα 2

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παύση για επικέντρωση σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παύση για επικέντρωση σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παύση για επικέντρωση σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ: Αναζωογόνηση από τη φύση

ΣΥΝΤΟΜΗ: Ευγνωμοσύνη προς τη φύση

ΣΥΝΤΟΜΗ: Δέος προς τη φύση

Μάθημα 3

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παύση για επικέντρωση σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Επικέντρωση στη φύση

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ: Εστιάζοντας στη φύση

Μάθημα 4

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Σάρωση σώματος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Δίνοντας όνομα στο συναίσθημα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αποδοχή

ΣΥΝΤΟΜΗ: Παρατήρηση σωματικών αισθήσεων και συναισθημάτων

ΣΥΝΤΟΜΗ: Αντιμετώπιση δύσκολων αισθήσεων ή συναισθημάτων

Μάθημα 5

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παρατηρώντας τις σκέψεις μας

ΣΥΝΤΟΜΗ: Παρατήρηση και ονομασία των σκέψεων

ΣΥΝΤΟΜΗ: Ανοιχτή επίγνωση στη φύση

Μάθημα 6

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Καλλιεργώντας την καλοσύνη προς τον εαυτό μας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Συμπόνια προς τον εαυτό μας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αυτό - αποδοχή

ΣΥΝΤΟΜΗ: Καλλιέργεια καλοσύνης προς τον εαυτό μας στη φύση

ΣΥΝΤΟΜΗ: Συμπόνια προς τον εαυτό μας, μπροστά στη δυσκολία

Μάθημα 7

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Μετάβαση στη σύνδεση

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Διατηρώντας την ισορροπία

ΣΥΝΤΟΜΗ: Καλλιεργώντας την επίγνωση και τη σύνδεση με τους άλλους

ΣΥΝΤΟΜΗ: Διατηρώντας την ισορροπία

Μάθημα 8

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Τι θα ήταν χρήσιμο

ΣΥΝΤΟΜΗ: Καλλιεργώντας τη συμπόνια

ΣΥΝΤΟΜΗ: Αντιμετωπίζοντας απαιτητικές αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα

ΣΥΝΤΟΜΗ: Περπατώντας μαζί στην φύση

Μάθημα 9

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ: Τι ξεχώρισε