Εργάτες

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τις ασκήσεις και τις σύντομες ασκήσεις που υπάρχουν στα μαθήματα. Είναι στη διάθεσή σας για να μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε όσο συχνά θέλετε χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείτε το πλήρες μάθημα κάθε φορά. Ωστόσο, δεν συνιστούμε την εκτέλεση των ασκήσεων ή των σύντομων ασκήσεων χωρίς να έχετε παρακολουθήσει το μάθημα τουλάχιστον μία φορά.

Μάθημα 1

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παύση για επικέντρωση σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παρατήρηση άγχους σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Συνειδητή χαλάρωση σε 3 αναπνοές

ΑΣΚΗΣΗ: Παύση για επικέντρωση στη φύση

ΑΣΚΗΣΗ: Συνειδητή χαλάρωση στη φύση

Μάθημα 2

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παύση για επικέντρωση σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παύση για επικέντρωση σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παύση για επικέντρωση σε 3 αναπνοές

ΑΣΚΗΣΗ: Αναζωογόνηση από τη φύση

ΑΣΚΗΣΗ: Ευγνωμοσύνη προς τη φύση

ΑΣΚΗΣΗ: Δέος προς τη φύση

Μάθημα 3

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παύση για επικέντρωση σε 3 αναπνοές

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Επικέντρωση στη φύση

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΑΣΚΗΣΗ: Εστιάζοντας στη φύση

Μάθημα 4

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Σάρωση σώματος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Δίνοντας όνομα στο συναίσθημα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αποδοχή

ΑΣΚΗΣΗ: Παρατήρηση σωματικών αισθήσεων και συναισθημάτων

ΑΣΚΗΣΗ: Αντιμετώπιση δύσκολων αισθήσεων ή συναισθημάτων

Μάθημα 5

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Παρατηρώντας τις σκέψεις μας

ΑΣΚΗΣΗ: Παρατήρηση και ονομασία των σκέψεων

ΑΣΚΗΣΗ: Ανοιχτή επίγνωση στη φύση

Μάθημα 6

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Καλλιεργώντας την καλοσύνη προς τον εαυτό μας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Συμπόνια προς τον εαυτό μας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αυτό - αποδοχή

ΑΣΚΗΣΗ: Καλλιέργεια καλοσύνης προς τον εαυτό μας στη φύση

ΑΣΚΗΣΗ: Συμπόνια προς τον εαυτό μας, μπροστά στη δυσκολία

Μάθημα 7

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Μετάβαση στη σύνδεση

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Διατηρώντας την ισορροπία

ΑΣΚΗΣΗ: Καλλιεργώντας την επίγνωση και τη σύνδεση με τους άλλους

ΑΣΚΗΣΗ: Διατηρώντας την ισορροπία

Μάθημα 8

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Τι θα ήταν χρήσιμο

ΑΣΚΗΣΗ: Καλλιεργώντας τη συμπόνια

ΑΣΚΗΣΗ: Αντιμετωπίζοντας απαιτητικές αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα

ΑΣΚΗΣΗ: Περπατώντας μαζί στην φύση

Μάθημα 9

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ: Ένα λεπτό για να συγκεντρωθείτε

ΑΣΚΗΣΗ: Τι ξεχώρισε