Εκπαίδευση

Η πλατφόρμα Mindliven στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του άγχους και την εξάσκηση της ενσυνειδητότητας, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνικές στο gamification, που συμπληρώνονται από ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων και πόρων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς της μάθησης στο χώρο εργασίας. Τα περιεχόμενα είναι οργανωμένα σε διαφορετικές ενότητες. Οι βασικές ικανότητες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας παρουσιάζονται σε μια εισαγωγική ενότητα (Μάθημα 1, ενότητα 1). Η εισαγωγή περιλαμβάνει τους κύριους εννοιολογικούς ορισμούς του άγχους, τις αιτίες του, αλλά και τις έννοιες της ενσυνειδητότητας και της επαφής με τη φύση (Μάθημα 1, ενότητα 2), προκειμένου να εξοικειωθούν οι χρήστες με αυτές τις βασικές έννοιες. Στο Μάθημα 2, είναι διαθέσιμες πρακτικές  δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών (Μάθημα 2, ενότητα 1), πρακτικές συνεδρίες ενσυνειδητότητας (Μάθημα 2, ενότητα 2), καθώς και μια συλλογή χρήσιμων κειμένων, εγγράφων και συνδέσμων (Μάθημα 2, ενότητα 3) για τους χρήστες που θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτά τα θέματα. Το Μάθημα 3 είναι αφιερωμένο στη σημαντική και απαραίτητη διασύνδεση μεταξύ των εργαζομένων (ως οι πιο τυπικοί χρήστες της πλατφόρμας) και των μάνατζερς. Αυτό το Μάθημα προτείνει την επιλογή ενός υπευθύνου μέσα στον οργανισμό ως διαμεσολαβητή και εξηγεί τον ρόλο του. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ένα δίκτυο διαμεσολαβητών, σε ένα ανοιχτό φόρουμ, για τη συζήτηση πιθανών ζητημάτων. Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από ανεξάρτητους χρήστες είτε από μια ομάδα μελών μιας εταιρείας. Επιπλέον, η πλατφόρμα προσφέρεται για ευέλικτη χρήση, καθώς περιλαμβάνει διαφορετικά στυλ δέσμευσης, για παράδειγμα, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο που διαθέτει το κάθε άτομο, και την επιλογή ασκήσεων σύντομης ή μεγαλύτερης διάρκειας. Μια συνηθισμένη άσκηση για την εξάσκηση μιας δεξιότητας, διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Μια σύντομη άσκηση είναι μια σύντομη εμπειρία για την εξάσκηση μιας δεξιότητας, ώστε να χωράει πιο εύκολα μέσα στην ημέρα, με διάρκεια 2 ή 3 λεπτών. Μια μικρο-εξάσκηση είναι μια πολύ σύντομη άσκηση που διαρκεί περίπου 15 δευτερόλεπτα και μπορεί πολύ εύκολα να συμπεριληφθεί στην καθημερινότητά μας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αυτό το μέρος των οδηγιών είναι για «Διαμεσολαβητές». Οι Διαμεσολαβητές είναι τα άτομα που καθοδηγούν τους εργαζόμενους και τον οργανισμό, μέσω μαθησιακών διαδικασιών, στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της προσοχής στο εργασιακό περιβάλλον με πρακτικές που βασίζονται στη φύση. Για το ρόλο αυτό προτείνονται άτομα από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Ωστόσο, εργοδότες, διευθυντές και ιδιοκτήτες μικρών ή μεσαίων εταιρειών, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης που προσφέρει η πλατφόρμα, μπορούν επίσης να παίξουν αυτόν τον ρόλο.

Σας ευχαριστούμε που αναλάβατε το ρόλο του Διαμεσολαβητή για την εταιρεία σας!
Σε αυτή τη σύντομη ενότητα θέλουμε να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί η εκπαίδευση και η αξιολόγηση, δηλαδή τα ερωτηματολόγια που πρόκειται να συμπληρώσετε!
Το έργο «Εκπαίδευση με βάση το Mindfulness-in-Nature μέσω εικονικών περιβαλλόντων» (MINDLIVEN) έχει στόχο να προσφέρει μια καινοτόμο λύση για τη διαχείριση του εργασιακού άγχους, και παρέχει εκπαίδευση βασισμένη στην ενσυνειδητότητα με βάση τη φύση μέσω της χρήσης εικονικών περιβαλλόντων.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει βίντεο-μαθήματα, τα οποία περιέχουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μέρη.
Πριν ξεκινήσετε με τα βίντεο-μαθήματα, υπάρχουν ερωτήσεις που απευθύνονται στους εργαζόμενους σχετικά με το επίπεδο άγχους στο χώρο εργασίας, πόσο εξοικειωμένοι είναι με τις πρακτικές διαλογισμού, τι σχέση έχουν με τη φύση, κλπ. Μερικές ερωτήσεις μετρούν τα επίπεδα της αντιληπτής αποκατάστασης στον εργασιακό χώρο και άλλες ερωτήσεις αφορούν τον έλεγχο, τη διαχείριση και τη ρύθμιση των συναισθημάτων. Το ερωτηματολόγιο διαρκεί περίπου 25 λεπτά.

Για να συμμετάσχετε ως εταιρεία, πρέπει να κάνετε αίτηση για τον εταιρικό κωδικό MINDLIVEN στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: info@crethidev με τo ακόλουθο θέμα: «MINDLIVEN Εταιρικός Κωδικός».
Οι απαντήσεις που δίνονται είναι εντελώς ΑΝΩΝΥΜΕΣ. Για να διασφαλιστεί αυτό, οι εργαζόμενοι/ες καλούνται να εισαγάγουν δύο κωδικούς: έναν προσωπικό, που δημιουργήθηκε από τους ίδιους μέσω γενικών προσωπικών πληροφοριών που γνωρίζει το άτομο, και έναν Κωδικό Εταιρείας MINDLIVEN, ο οποίος θα σας κοινοποιηθεί. Εάν, για λόγους ενδιαφέροντος σχετικά με την ευεξία των εργαζομένων, η εταιρεία σας ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση στις απαντήσεις των εργαζομένων της, θα πρέπει απαραίτητα να αποσταλεί ένα αίτημα μέσω email στο info@crethidev με το ακόλουθο θέμα «MINDLIVEN – Εταιρικά Δεδομένα. Τα δεδομένα θα γνωστοποιηθούν σε συγκεντρωτική μορφή. Εάν οι εργαζόμενοι/υπάλληλοι της εταιρείας σας που συμμετείχαν ΔΕΝ είναι περισσότεροι από 4, τα δεδομένα δεν μπορούν να αποκαλυφθούν, για να διασφαλιστεί η ανωνυμία.

Ευχαριστούμε! Eκτιμούμε πολύ τη συμμετοχή σας!