Εργαζόμενοι

Η ενσυνειδητότητα έχει θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους, αυξάνοντας την ευημερία τους, τη μνήμη εργασίας ή την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ενώ βελτιώνει τις σχέσεις (Creswell, 2017). Επιπλέον, μελέτες στο οργανωτικό περιβάλλον έδειξαν ότι αυξάνει την απόδοση στην εργασία, τις συμπεριφορές, τη δημιουργικότητα, τις επιδόσεις στις διαπραγματεύσεις, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την εργασιακή ικανοποίηση (π.χ. Dane & Brummel, 2014; Mesmer Magnus et al., 2017; Reb et al. ., 2015· Sutcliffe et al., 2016). Από την άλλη πλευρά, τα φυσικά περιβάλλοντα προστατεύουν τους ανθρώπους από την επίδραση περιβαλλοντικών στρεσογόνων παραγόντων και προκαλούν περισότερες ηρεμιστικές αντιδράσεις και γενική μείωση των σωματικών συμπτωμάτων του στρες (για μια ανασκόπηση βλέπε Kondo et al., 2018). Επιπλέον, η έκθεση σε φυσικές σκηνές μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις του στρες, μειώνοντας την αρνητική κατάσταση της διάθεσης και, ταυτόχρονα, ενισχύοντας τα θετικά συναισθήματα (για ανασκόπηση βλ. McMahan & Estes, 2015) και την ανάκτηση της γνωστικής απόδοσης (για μια ανασκόπηση βλ. Ohly et al., 2016) περισσότερα από τα αστικά περιβάλλοντα. Η φύση όχι μόνο έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανάκαμψη από το στρες και την αποκατάσταση της ψυχικής κόπωσης, αλλά μπορεί επίσης να έχει έμμεσες επιπτώσεις χρησιμεύοντας ως ρυθμιστικός παράγοντας προστασίας έναντι των επιπτώσεων στην υγεία των αγχωτικών γεγονότων, (Berto, 2014; Hofmann et al., 2018). Όταν οι άνθρωποι εκτίθενται στο φυσικό περιβάλλον, μπορούν να αισθανθούν καταστάσεις που μοιάζουν με την επίγνωση (Lymeus et al., 2017). Οι εμπειρίες στη φύση μπορούν να υποστηρίξουν διαλογιστικές καταστάσεις μέσω της χαλάρωσης και της απομάκρυνσης (δύο από τις ιδιότητες της φύσης που βοηθούν τους ανθρώπους να αναρρώσουν από το στρες) (Kaplan, 2001). Η προσέγγιση της εκπαίδευσης που βασίζεται στις ιδιότητες της φύσης θα μπορούσε να υποστηρίξει αρχάριους με προβλήματα άγχους ή συγκέντρωσης μέσω του διαλογισμού, (Lymeus et al., 2018).