Επιχειρήσεις

Η επικράτηση και το κόστος του άγχους στις ευρωπαϊκές χώρες έχει επισημανθεί από πολλά ιδρύματα και ερευνητές. Το κόστος του εργασιακού άγχους εντός της ΕΕ-15 για το 2014 υπολογίστηκε σε 26,47 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος αφορά κυρίως:
– απώλειες παραγωγικότητας.
– κόστος υγειονομικής και ιατρικής περίθαλψης.

Η απόφασή σας να συμμετάσχετε σε αυτήν την εκπαίδευση «mindfulness in nature», μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κόστους που οφείλεται στο εργασιακό άγχος και εσείς και τα άτομα στην εταιρεία σας θα μπορούσατε να απολαύσετε το όφελος που προέρχεται από πρακτικές «ενσυνειδητότητας στη φύση». Η βελτιωμένη παραγωγικότητα και το υγιές εργατικό δυναμικό ωφελούν την εταιρεία και την κοινωνία.

Επιπλέον αποτελούν:
– Νομική απαίτηση: οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και η εθνική νομοθεσία εντός της ΕΕ καλύπτουν την αξιολόγηση του άγχους και την πρόληψη ως καθήκον των οργανισμών.
– Ηθική απαίτηση: μία από τις πιο βασικές, καθολικά αποδεκτές ηθικές αρχές είναι να «μην βλάπτουμε» τους άλλους. Στο χώρο εργασίας, αυτό σημαίνει διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και πρόληψη του άγχους στην εργασία.

Αυτή η εκπαίδευση θα σας επιτρέψει:
– Να ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους.
– Να λάβετε ανατροφοδότηση σχετικά με την κατάσταση στην εταιρεία σας (αν σας ενδιαφέρει).
– Να βελτιώσετε την προσοχή που δίνετε σε αυτά τα θέματα και στους εργαζομένους και έτσι να αναβαθμίσετε το προφίλ της εταιρείας σας χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία ενάντια στο εργασιακό άγχος.

Ως Διαμεσολαβητής θεωρείται ένα άτομο που ηγείται των δραστηριοτήτων αξιολόγησης και υποστηρίζει εργοδότες και εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, με στόχο τη μείωση του άγχους, τη βελτίωση της ευημερίας και της παραγωγικότητας. Προκειμένου να λυθούν τυχόν απορίες, να μάθετε περισσότερα για την πλατφόρμα και να μοιραστείτε τη δική σας εμπειρία με άλλα άτομα που ενεργούν ως Διαμεσολαβητές, δημιουργήθηκε μια Εικονική Κοινότητα Διαμεσολαβητών. Αυτή είναι ένα δίκτυο διαμεσολαβητών που βασίζεται σε ένα ανοιχτό φόρουμ για συζήτηση, ανταλλαγή εμπειριών και αλληλεπίδραση με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο!

 Ο Διαμεσολαβητής είναι εκείνο το άτομο που οδηγεί τους εργαζόμενους και τον οργανισμό στη μαθησιακή διαδικασία για τη μείωση του άγχους και τη βελτίωση της ενσυνειδητότητας μέσω πρακτικών που βασίζονται στη φύση.

Τα άτομα από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αυτά που θα μπορούσαν να αναπτύξουν καλύτερα αυτόν τον ρόλο. Ωστόσο, εργοδότες, διευθυντές, ιδιοκτήτες και προϊστάμενοι από μικρές και μεσαίες εταιρείες, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης που προσφέρει η πλατφόρμα, ενδέχεται να παίξουν επίσης αυτόν τον ρόλο. Ο διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να είναι ο υπέυθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας ή εκπρόσωπος των εργαζομένων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Η κοινότητα των διαμεσολαβητών είναι ένα φόρουμ που δημιουργήθηκε από όλους τους διαμεσολαβητές στο οποίο μπορούν να συζητήσουν την εφαρμογή του προγράμματος στις εταιρείες τους καθώς και κάποια αποτελέσματα, δυσκολίες ή αμφιβολίες.

Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις διαχείρισης του άγχους, των πρακτικών που βασίζονται στη φύση και τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας Mindliven. Επιπλέον, η πλατφόρμα προσφέρει εργαλεία για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της αξιολόγησης κινδύνου καθώς και την ερμηνεία τέτοιων δεδομένων προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτό το μέρος των οδηγιών είναι για “Διαμεσολαβητές”. Ο Διαμεσολαβητής είναι το άτομο που οδηγεί τους εργαζόμενους και τον οργανισμό στη μαθησιακή διαδικασία για τη μείωση του άγχους και τη βελτίωση της ενσυνειδητότητας στο εργασιακό περιβάλλον, μέσω πρακτικών που βασίζονται στη φύση. Τα άτομα από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αυτά που θα μπορούσαν να αναπτύξουν καλύτερα αυτόν τον ρόλο. Ωστόσο, εργοδότες, διευθυντές, ιδιοκτήτες και διευθυντές γραμμής από μικρές και μεσαίες εταιρείες, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης που προσφέρει η πλατφόρμα, ενδέχεται να παίξουν επίσης αυτόν τον ρόλο.

Σας ευχαριστούμε που αναλάβατε το ρόλο του διαμεσολαβητή για την εταιρεία σας!
Σε αυτή τη σύντομη ενότητα θέλουμε να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί αυτή η εκπαίδευση και πώς λειτουργεί η αξιολόγηση, δηλαδή τα ερωτηματολόγια που πρόκειται να συμπληρώσετε! Το έργο «Εκπαίδευση με βάση την Ενσυνειδητότητα στη Φύση μέσω εικονικών περιβαλλόντων» (MINDLIVEN) στοχεύει στην παροχή μιας καινοτόμου λύσης για τη διαχείριση του εργασιακού άγχους. Το έργο στοχεύει να παρέχει εκπαίδευση βασισμένη στην ενσυνειδητότητα σε φυσικά περιβάλλοντα μέσω της χρήσης εικονικών περιβαλλόντων.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι δομημένη σε βίντεο μαθήματα, τα οποία περιέχουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μέρη.
Πριν ξεκινήσετε με τα βίντεο-μαθήματα, θα τεθούν ερωτήσεις στον εργαζόμενο/η σχετικά με το επίπεδο άγχους στο χώρο εργασίας, πόσο εξοικειωμένος είναι με τις πρακτικές διαλογισμού, τι είδους σχέση έχει με τον φυσικό κόσμο γύρω μας. Μερικές ερωτήσεις επιδιώκουν να μετρήσουν τα επίπεδα της αντιληπτικής αποκατάστασης στον εργασιακό χώρο ενώ άλλες επιδιώκουν να διερευνήσουν τη συναισθηματική κατάστασή του, δηλαδή πώς ελέγχει, διαχειρίζεται και ρυθμίζει τα συναισθήματά του. Το μέρος του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 25 λεπτά.

Για να συμμετάσχετε ως εταιρεία, πρέπει να κάνετε αίτηση για τον Εταιρικό Κωδικό της MINDLIVEN στέλνοντας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση: info@crethidev με την ακόλουθη γραμμή θέματος: “MINDLIVEN Company Code.”


Οι απαντήσεις που δίνονται είναι εντελώς ΑΝΩΝΥΜΕΣ. Για να διασφαλιστεί αυτό, οι εργαζόμενοι/ες καλούνται να εισαγάγουν δύο κωδικούς: έναν προσωπικό, που δημιουργήθηκε από τους ίδιους μέσω καθοδήγησης από το από το σύστημα και έναν Κωδικό Εταιρείας MINDLIVEN, τον οποίο θα κοινοποιήσετε.

Εάν, για λόγους ενδιαφέροντος σχετικά με την οργανωτική ευημερία, η εταιρεία σας ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση στις απαντήσεις των εργαζομένων της, θα πρέπει απαραίτητα να σταλεί ένα αίτημα μέσω email στη διεύθυνση info@crethidev με την ακόλουθη γραμμή θέματος “MINDLIVEN – εταιρικά δεδομένα.”

Τα δεδομένα θα γνωστοποιηθούν σε συγκεντρωτική μορφή. Εάν οι εργαζόμενοι/υπάλληλοι της εταιρείας σας που συμμετείχαν ΔΕΝ είναι περισσότεροι από 4, τα δεδομένα δεν μπορούν να αποκαλυφθούν, για να διασφαλιστεί η ανωνυμία.

Ευχαριστούμε! Εκτιμούμε πολύ τη συμμετοχή σας!