Έμπνευση

Εδώ μπορείτε να βρείτε πρόσθετους πόρους για πρακτικές ενσυνειδητότητας με βάση τη φύση.

Έμπνευση

Dan Harris: Hack Your Brain's Default Mode with Meditation

Louie Schwartzberg: Nature, Beauty and Gratitude

Professor Mark Williams: Introduction to Mindfulness

Paul Ekman: Importance of emotional awareness

Lauren Weinstein: Don't Believe Everything You Think

Give yourself-a-break – The power of Self-compassion at work

Brené Brown – Empath vs Sympathy

Jeff Weiner – Compassionate management and non-reactive communication

James Clear – Atomic Habits: How to Get 1% Better Every Day