Πάρτε μια βαθιά αναπνοή,
βρίσκεστε σε ασφαλές μέρος

Η αναπτυγμένη πλατφόρμα θα παρέχει εύκολη πρόσβαση σε περιεχόμενο, πόρους και εργαλεία MinBP και θα περιλαμβάνει έννοιες gamification

  • Artboard – 2

MindLiven

Ενσυνειδητότητα στη φύση μέσα από εικονικά περιβάλλοντα.

Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας στη φύση αρθρώνουν τη θετική επίδραση της εκπαίδευσης με βάση τη ενσυνειδητότητα στη συναισθηματική και κοινωνική μάθηση, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει θετικά τους 5 τομείς ικανότητας.

Δεξιότητες πάνω στις σχέσεις

Αυτογνωσία

Κοινωνική ευαισθητοποίηση

Κοινωνική ευαισθητοποίηση

Υπευθυνότητα

  • Ellipse 13

Στοχευμένο κοινό

Το στοχευμένο κοινό είναι εργαζόμενοι και διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως τελικοί καταναλωτές και κύριοι δικαιούχοι. Ο στόχος της βοήθειας της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους μέσω της ενσυνειδητότητας.

Επίσης, θα στοχεύσει εκπαιδευτές ΕΕΚ, στους συμβούλους Ανθρώπινου Δυναμικού και Υγείας και Ασφάλειας θα παρέχονται καινοτόμα εργαλεία για την αξιολόγηση της κατάστασης με τους εκπαιδευόμενους και τους πελάτες τους, Επαγγελματικές ενώσεις, που έχουν ενεργό ρόλο στη βιωσιμότητα και τη συντήρηση των αποτελεσμάτων του έργου MINDLIVEN και, Τέλος, θα υπάρχει επαφή με οργανωτικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την υγεία και κυβερνητικούς φορείς σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να πειστούν και να ενημερωθούν για την ανάγκη για πιο άμεσες ενέργειες.